báo cáo thực tập ngành marketing đại học thương mại hà nội tại Công ty cổ phần ô tô TMT

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 3

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP Ô TÔ TMT.. 4

1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty. 4

1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 5

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ. 5

1.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 6

1.3  Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của công ty. 6

1.4 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty. 8

PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY.. 10

2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của côngty. 10

2.1.1 Môi trường ngành. 10

2.1.2 Môi trường vĩ mô. 10

.2.2  Thực trạng hoạt động marketing của Công ty. 12

2.2.1  Đặc điểm thị trường, khách hàng và các yếu tố nội bộ của công ty. 12

2.2.2  Thực trạng nghiên cứu và phân tích marketing của công ty. 14

2.3 Thực trạng hoạt động quản trị thương hiệu  và liên quan đến thương hiệu của Công ty  15

2.3.1 Thương hiệu công ty. 15

2.3.2 Bảo vệ thương hiệu. 16

2.3.3 Thực trạng truyền thông thương hiệu. 18

2.3.4. Phát triển thương hiệu. 18

2.4 Thực trạng quản trị chất lượng của công ty. 18

2.5 Thực trạng quản trị logistic của Công ty. 19

PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP. 20

3.1 Đánh giá về thực trạng marketing của công ty. 20

3.1.1 Thành công. 20

3.1.2 Hạn chế. 20

3.2 Định hướng đề tài tốt nghiệp. 21

KẾT LUẬN.. 22

 

 

 

 

 

Bài viết khác

NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍN... NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP   Phần I: Lý thuyết Sinh viên cần nắm được những nội dung sau: Chương I: T...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC   TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ Khái niệm về tổ chức và các đặc trưng cơ bản của tổ chức Khái niệm v...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh 1. Qui trình quản trị chiến lược 2.1. Các khá...
Kế hoạch marketing online Mẫu kế hoạch marketing online, mẫu kế hoạch Google Adword, mẫu kế hoạch quảng cáo online, template Kế hoạch AdWords mẫu template Kế hoạch AdWords m...
KẾ HOẠCH MARKETING SẢN PHẨM CHAMPAGE CHOCOLATE... Contents CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY.. 2 1.1  Giới thiệu chung về Công ty. 2 1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh và nguồn lực của ...
Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng hải sản... - Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, bên cạnh đó các nhu cầu thiết yếu của con người cũng cần được nâng cao. Và nhu cầu thưởng thức thức ăn...
Nội dung bản kế hoạch kinh doanh Nội dung bản kế hoạch kinh doanh 1 TÓM TẮT 1.1 Mục tiêu kinh doanh 1.2 Sứ mệnh, Tầm nhìn 1.4 Các yếu tố quyết định thành công 2 MÔ TẢ V...
Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Thông tin tác giả... Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Thông tin tác giả Tống Quốc Đạt Tống Quốc Đạt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh Tế Học Siêu...

Leave a Comment