ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh

1. Qui trình quản trị chiến lược

2.1. Các khái niệm quản trị chiến lược

2.2. Các bộ phận của quản trị chiến lược

 1. Các cấp chiến lược

2.1. Chiến lược cấp chức năng

2.2. Chiến lược cấp kinh doanh (chiến lược cạnh tranh)

2.3. Chiến lược cấp công ty

Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh và nội bộ doanh nghiệp

 1. Phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp

1.1. Môi trường vĩ mô

1.2 Môi trường ngành

 1. Phân tích nội bộ doanh nghiệp

2.1. Chuỗi giá  trị

2.2. Phân tích các chức năng chủ yếu trong doanh nghiệp

2.3 Mô hình phân tích tổng hợp các yếu tố SWOT

Chương 3: Chiến lược cạnh tranh

 1. Chiến lược chi phí thấp
 2. Chiến lược khác biệt hóa
 3. Chiến lược trọng tâm

Chương 4: Chiến lược cấp công ty

 1. Các hướng phát triển chiến lược

1.1. Hội nhập theo chiều dọc

1.2. Đa dạng hoá

 1. Một số mô hình quản lý danh mục các hoạt động

2.1. Ma trận BCG

2.2. Ma trận Mc. Kinsey

Chương 5 : Thực hiện, kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược

 1. Tiến trình triển khai thực hiện chiến lược
 2. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện

Chương 6 : Chiến lược kinh doanh quốc tế

 1. Các áp lực đối với doanh nghiệp trên thị trường quốc tế
 2. Các chiến lược cơ bản của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế

1- Chiến lược quốc tế

2- Chiến lược đa quốc gia

3- Chiến lược toàn cầu

4- Chiến lược xuyên quốc gia

 1. Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế (nội dung, ưu nhược điểm của từng phương thức)

 

Bài viết khác

NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍN... NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP   Phần I: Lý thuyết Sinh viên cần nắm được những nội dung sau: Chương I: T...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC   TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ Khái niệm về tổ chức và các đặc trưng cơ bản của tổ chức Khái niệm v...
Kế hoạch marketing online Mẫu kế hoạch marketing online, mẫu kế hoạch Google Adword, mẫu kế hoạch quảng cáo online, template Kế hoạch AdWords mẫu template Kế hoạch AdWords m...
báo cáo thực tập ngành marketing đại học thương mạ... báo cáo thực tập ngành marketing đại học thương mại hà nội tại Công ty cổ phần ô tô TMT   MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.. 3 PHẦN 1: GIỚI THIỆU C...
KẾ HOẠCH MARKETING SẢN PHẨM CHAMPAGE CHOCOLATE... Contents CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY.. 2 1.1  Giới thiệu chung về Công ty. 2 1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh và nguồn lực của ...
Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng hải sản... - Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, bên cạnh đó các nhu cầu thiết yếu của con người cũng cần được nâng cao. Và nhu cầu thưởng thức thức ăn...
Nội dung bản kế hoạch kinh doanh Nội dung bản kế hoạch kinh doanh 1 TÓM TẮT 1.1 Mục tiêu kinh doanh 1.2 Sứ mệnh, Tầm nhìn 1.4 Các yếu tố quyết định thành công 2 MÔ TẢ V...
Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Thông tin tác giả... Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Thông tin tác giả Tống Quốc Đạt Tống Quốc Đạt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh Tế Học Siêu...

Leave a Comment