ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC

 

 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
 2. Khái niệm về tổ chức và các đặc trưng cơ bản của tổ chức
 3. Khái niệm và các chức năng của quản trị
 4. Các cấp quản trị và vai trò của nhà quản trị trong mỗi cấp
 5. Các kỹ năng quản trị và mối quan hệ giữa cấp quản trị và kỹ năng quản trị
 6. Các vai trò của nhà quản trị

 

 1. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ
 2. Cấu trúc của môi trường tác nghiệp (môi trường ngành) và đặc điểm của các yếu tố cấu thành (Khách hàng; . Nhà cung cấp; Đối thủ cạnh tranh; . Nhóm tạo sức ép)

2 Cấu trúc  của môi trường vĩ mô (môi trường chung) (Môi trường kinh tế ; Môi trường chính trị pháp luật;  Môi trường công nghệ;  Môi trường văn hóa xã hội; Môi trường nhân khẩu học)

 

III:  CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

 1. Khái niệm, nội dung và tầm quan trọng (mục đích)của hoạch định
 2. Khái niệm mục tiêu, cácc loại mục tiêu và đặc điểm của một mục tiêu được thiết lập tốt (SMART).
 3. Các cấp chiến lược (Chiến lược cấp công ty, Chiến lược cấp ngành kinh doanh, Chiến lược cấp chức năng)

 

 1. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC
 2. Khái niêm chức năng tổ chức, cơ cấu tổ chức và nội dung của chức năng tổ chức
 3. Khái niệm và vai trò của chuyên môn hoá?
 4. So sánh giữa tập quyền và phân quyền? Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giữa tập quyền và phân quyền?
 5. Các dạng (mô hình) tổ chức (cơ cấu tổ chức theo chức năng, sản phẩm, địa lý, ma trận, dự án…)
 6. Đặc điểm và mối quan hệ giữa trách nhiệm và quyền hạn trong cơ cấu tổ chức?
 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức (môi trường, chiến lược, công nghệ, quy mô)

 

 1. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO
  1. Khái niệm và nội dung của chức năng lãnh đạo
  2. Phân biệt nhà lãnh đạo và nhà quản trị
  3. Nêu và phân tích các phẩm chất quan trọn của nhà lãnh đạo
  4. So sánh đặc trưng và hiệu quả của phong cách lãnh đạo độc đoán-phong cách lãnh đạo dân chủ và phong cách lãnh đạo tự do.
  5. So sánh phong cách lãnh đạo định hướng công việc và định hướng nhân viên ( Nghiên cứu của ĐH Michigan). Phong cách lãnh đạo nào được coi là hiệu quả hơn? Điều kiện?
  6. Nội dung Thuyết lãnh đạo tình huống của Hersey và Blanchard? Ý nghĩa? Ưu điểm hạn chế của lý thuyết này.

 

 1. ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN
 2. Khái niệm và đặc điểm của động cơ (động lực)? Mối quan hệ giữa động cơ và nhu cầu?
 3. Nội dung Thuyết 5 cấp bậc nhu cầu của A. Maslow? Ý nghĩa của lý thuyết này trong quản trị? Muốn ứng dụng trong quản trị nhân viên, nhà quản trị phải làm gì?
 4. Nội dung Thuyết 2 nhân tố duy trì – động viên của Herzberg? Ứng dụng trong quản trị nhân viên?
 5. Nội dung thuyết kỳ vọng của Victor Vroom? Ứng dụng trong quản trị nhân viên?

VII: KIỂM SOÁT

 1. Khái niệm và vai trò của kiểm soát
 2. Nội dung của quy trình kiểm soát?
 3. Phân loại các hình thức kiểm soát? Ứng dụng của các hình thức kiểm soát trong doanh nghiệp?
 4. Các tiêu chuẩn của hệ thống liểm soát hiệu quả.

Bài viết khác

NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍN... NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP   Phần I: Lý thuyết Sinh viên cần nắm được những nội dung sau: Chương I: T...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh 1. Qui trình quản trị chiến lược 2.1. Các khá...
Kế hoạch marketing online Mẫu kế hoạch marketing online, mẫu kế hoạch Google Adword, mẫu kế hoạch quảng cáo online, template Kế hoạch AdWords mẫu template Kế hoạch AdWords m...
báo cáo thực tập ngành marketing đại học thương mạ... báo cáo thực tập ngành marketing đại học thương mại hà nội tại Công ty cổ phần ô tô TMT   MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.. 3 PHẦN 1: GIỚI THIỆU C...
KẾ HOẠCH MARKETING SẢN PHẨM CHAMPAGE CHOCOLATE... Contents CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY.. 2 1.1  Giới thiệu chung về Công ty. 2 1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh và nguồn lực của ...
Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng hải sản... - Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, bên cạnh đó các nhu cầu thiết yếu của con người cũng cần được nâng cao. Và nhu cầu thưởng thức thức ăn...
Nội dung bản kế hoạch kinh doanh Nội dung bản kế hoạch kinh doanh 1 TÓM TẮT 1.1 Mục tiêu kinh doanh 1.2 Sứ mệnh, Tầm nhìn 1.4 Các yếu tố quyết định thành công 2 MÔ TẢ V...
Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Thông tin tác giả... Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Thông tin tác giả Tống Quốc Đạt Tống Quốc Đạt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh Tế Học Siêu...

Leave a Comment