NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP   Phần I: Lý thuyết Sinh viên cần nắm được những nội dung sau: Chương I: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp Khái niệm tài chính doanh nghiệp (TCDN), quản trị tài chính doanh nghiệp Nội dung của quản…

Đọc tiếp

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ HỌC   TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ Khái niệm về tổ chức và các đặc trưng cơ bản của tổ chức Khái niệm và các chức năng của quản trị Các cấp quản trị và vai trò của nhà quản trị trong mỗi cấp Các kỹ năng…

Đọc tiếp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh 1. Qui trình quản trị chiến lược 2.1. Các khái niệm quản trị chiến lược 2.2. Các bộ phận của quản trị chiến lược Các cấp chiến lược 2.1. Chiến lược cấp chức năng…

Đọc tiếp

KẾ HOẠCH MARKETING SẢN PHẨM CHAMPAGE CHOCOLATE

Contents CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY.. 2 1.1  Giới thiệu chung về Công ty. 2 1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh và nguồn lực của doanh nghiệp. 3 1.2.1 Loại hình doanh nghiệp. 3 1.2.2 Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 3 1.2.3 Thực trạng nguồn lực của doanh nghiệp….

Đọc tiếp

Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng hải sản

– Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, bên cạnh đó các nhu cầu thiết yếu của con người cũng cần được nâng cao. Và nhu cầu thưởng thức thức ăn ngon – sạch- rẻ là luôn luôn cần thiết dù ở thời đại nào, đặt biệt là hải sản tươi sống nói…

Đọc tiếp