NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP   Phần I: Lý thuyết Sinh viên cần nắm được những nội dung sau: Chương I: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp Khái niệm tài chính doanh nghiệp (TCDN), quản trị tài chính doanh nghiệp Nội dung của quản…

Đọc tiếp